Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ”. Πληροφορίες κ. Δ. Γιαννάκος τηλ: 2221353420.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε