Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “Μερσίνη Μοσχόβη” του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης της Μερσίνης Μοσχόβη. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353514.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε