Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ” του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία “ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ” Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε