Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης κατασκευής προϊόντων από αλουμίνιο και σίδερο, με την επωνυμία “ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ” του Άρθρου 19 Παρ.1 του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης κατασκευής προϊόντων από αλουμίνιο και σίδερο, με την επωνυμία “ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης  τηλ: 2221353410. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο