Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστ./Αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε