Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργείας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης Μεταποίησης Ξηρών Σύκων του Μαυρώνα Γεώργιου του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης  Μεταποίησης Ξηρών Σύκων του Μαυρώνα Γεώργιου. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε