Υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός για τα ιδιωτικά έργα στο LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας (έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η Πρόσκληση αναφερόταν σε πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα με δυνητικούς δικαιούχους Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και περιοχή παρέμβασης τους Δήμους Χαλκιδέων (πλην του Δημοτικού Διαμερίσματος Χαλκίδας), Ερέτριας, Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού.

Το αρχικό εγκεκριμένο ποσό (Δημοπρατούμενο) είναι 2.570.000,00 € και κατατέθηκαν συνολικά 71 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 11.242.900,25και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 6.587.391,45 €.

Ο τομέας του τουρισμού συγκεντρώνει τις περισσότερες αιτήσεις και ακολουθούν οι τομείς της μεταποίησης-τυποποίησης-εμπορίας καθώς και της παροχής υπηρεσιών.

Το αργότερο στις 1/11/2019 θα ολοκληρωθεί η υποβολή του φυσικού πακέτου και έπειτα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης σε επίπεδο επιλεξιμότητας και επιλογής των κριτηρίων. Θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση με τα επιλέξιμα ή μη επενδυτικά σχέδια μαζί με τη σχετική βαθμολογία τους.

Χαλκίδα, 29 Οκτωβρίου 2019

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER

Ευάγγελος Κούκουζας

Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ

Σχολιάστε