Υπενθύμιση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 10 Απριλίου 2017

Υπενθύμιση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση