ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ P&G AUTOMATION

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με την επωνυμία “P&G AUTOMATION” στη θέση Βρύσες στο 69ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο παράπλευρο αριστερά της Δ.Κ.:Βαθέως, Δ.Ε.:Αυλίδας, στο δήμο Χαλκιδέων

Πληροφορίες

κ. Λ. Αρδίτζογλου Τηλ: 22213 – 53411

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε