ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.)

Πληροφορίες:ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100
ΤΗΛ:2221353402
FAX:2221353451
email:manolis.d@naevias.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση

Σχολιάστε