ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ, με την επωνυμία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», Φ.14_810(ΩΘ7Γ7ΛΗ-5ΨΥ)

Πληροφορίες:  Δ. Μανώλης 

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ,34100 

Τηλ: 2221-3-53402  Fax: 2221353451

e-mail: manolis.d@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση

Σχολιάστε