ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ, με την επωνυμία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», Φ.14_3582 (Ω4ΥΠ7ΛΗ-4ΑΒ)

Πληροφορίες: Δ. Μανώλης

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ:   2221-3-53402     Fax: 2221353451

e-mail: manolis.d@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση 

Σχολιάστε