ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης  για την ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Πληροφορίες

κ. Δ. Μπουτσιούκης ΤΗΛ: 22213 – 53809
                                 FAX: 22213 – 53451

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε