Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΦΝΩΝΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΦΝΩΝΤΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΠΑΛΙΟΥΡΗ” Δ.Δ . ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Σ.Ε..

ΩΘΤΒ7ΛΗ-Ξ2Δ-2

Σχολιάστε