Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 2,99 MW στη θέση “Σανίδα” Τ.Κ. Ασκρης Δ.Ε. Θεσπιέων, Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Π.Ε. Βοιωτίας Π.Σ. Ελλάδας της εταιρείας «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ»