Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,0 MW της εταιρείας “ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) A.E.” στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ» Τ.Κ. Αμυγδαλιάς Δ.Ε. Λιδωρικίου, Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2023_39003 ορθη επαναληψη ππδ αιολικου 1 αγ ηλ εν solar datum 2 δυο θεση κουτσουροσ