Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της μεταποιητικής δραστηριότητας (παραγωγής ασφαλτομίγματος) της εταιρείας ‘ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε.’ που βρίσκεται στη θέση ‘Τρύπα’ της Τ.Κ. Βαθύκοιλου Δήμου Στυλίδας της Π.Ε.Φθιώτιδας

Ω8ΡΝ7ΛΗ-Χ1Η---signed--2801-1

Σχολιάστε