Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) της δραστηριότητας μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ιχθύων της AURORA SALMON S.A. που βρίσκεται στο Ο.Τ.5 της ΒΙ.ΠΕ.Λαμίας Δήμου Λαμιέων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας