Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών και επεξεργασίας φιστικιών ιδιοκτησίας ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στην εκτός σχεδίου περιοχή κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπου Δήμου Καμένων Βούρλων Π.Ε. Φθιώτιδας