Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών με δραστηριότητα «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Α.Ε.Ε.Κ. (εργασία R5, R12 και R13) » του φορέα με την επωνυμία ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Θέση «Χαραϊντίνι» της Δ.Ε. Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Π. Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ49Η7ΛΗ-Φ5Χ(1)