Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών με δραστηριότητα «Εγκατάσταση Αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (σκράπ αλουμινίου από διαλογή) » του φορέα με την επωνυμία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. ΑΕ που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Θέση «Ντάμπαση» της Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας