Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών με δραστηριότητα «Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα και αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων» της εταιρείας ¨Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ¨ (με δ.τ. «Κ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.») που βρίσκεται στο 11ο χλμ. Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας στη Θέση ¨ΣΤΑΡΟΚΡΕΙΘΙ¨ της Τ.Κ. Ελεώνα, στη Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.