Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 (SCI-ΕΖΔ) «Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού ποταμού – Μαλιακός κόλπος – Μεσοχώρι Σπερχειού» με κωδικό GR2440002, του έργου «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος 500kW», του κ. Παρασκευά Μίχου σε αγροτεμάχιο εμβαδού 6.063,27 τ.μ. στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ» της Τ.Κ. Αγίου Σεραφείμ Δ.Ε. Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων, Π.Ε. Φθιώτιδας