Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τη δραστηριότητα “Θερμοκηπιακή μονάδα με συνοδή εγκατάσταση μηχανής ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) με καύση Φυσικού Αερίου ισχύος 1,0 MW, σε έκταση 13.700,43τ.μ., της εταιρείας «SUNPOWER PK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.» στη θέση «ΛΑΚΚΑ ή ΓΚΟΡΙΤΣΑ ή ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Δ.Ε Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος