Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,692 MW του φορέα με την επωνυμία «IRIDA 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «ΤΣΟΥΚΑ 1» της T.Κ. Ασωπίας, Δ.Ε. Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΣΖΑ7ΛΗ-ΠΥ3