Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 4.813,56 KW του φορέα με την επωνυμία «ELECTRO 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «ΠΟΤΙΣΩΝΑ» της Τ.Κ. Καλλιθέας της Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας