Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 1,84 MW του φορέα με την επωνυμία SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E. στη θέση «Άνω δένδρα» (μετεγκατάσταση από τη θέση Χαραϊντίνι του Δήμου Θηβαίων ) της Δ.Ε. Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ7ΞΙ7ΛΗ-0ΝΝ-1