Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 7,3593MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6,450 MW του φορέα με την επωνυμία «MODUS OPERANDI» στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ- ΠΑΛΙΟΥΡΑ » της Τ.Κ. Μουρικίου της Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας