Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) έξι (6) αυτοτελών Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής παραγόμενης ισχύος 5,9 ΜW του φορέα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΟΛΟΣΦΑΙΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.» στις θέσεις «ΣΑΑΚ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΜX. 106 & 107 και ΣΑΑΚ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΜX. 453, 456, 424, 490 & 491 και 492» της Δ.Ε. Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.