Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) επτά (7) αυτοτελών Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,3 ΜW ( αποδιδόμενη ισχύς λειτουργίας 6,2 ΜW) του φορέα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΟΛΟΣΦΑΙΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.» στις θέσεις «ΣΑΑΚ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΜX. 45, 345 & 346, 445 & 446 και ΣΑΑΚ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΤΜX. 27, 123- 124,165 & 166, 168» της Δ.Ε. Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.