Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,0MW της εταιρείας «ΔΥΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στη θέση «ΚOTZIA» Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας, της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας