Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 3 MW της εταιρείας “ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.” στη θέση “Μύτη” στην ΤΚ Πρασίνου, ΔΕ Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας