Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,00 MW στη θέση «ΤΡΕΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ» Τ.Κ. Πλαταιών, Δ.Ε. Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Π. Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία ENAIR Ο.Ε.

ΨΦ067ΛΗ-ΚΤΓ