Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 999,90 KW¨ της εταιρείας ¨ΕΠΤΑΠΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ με δ.τ. «SEVEN GATES Ε. ΚΟΙΝ.» που βρίσκεται στη θέση ¨ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ – ΡΙΖΟ¨ της Τ.Κ. Υπάτου του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας