Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 500,00 kW¨ της εταιρείας με την επωνυμία ¨ THOURIO ENERGY I.K.E.¨ που βρίσκεται στη θέση «Κλίματα» της Τ.Κ. Θουρίου της Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΗΤΙ7ΛΗ-3ΑΥ

Σχολιάστε