Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,80 kW¨ του ¨ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Αναδασμός Βασιλικών-ΑΤ 146¨ της Τ.Κ. Βασιλικών της Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΚΤΩ7ΛΗ-2Ψ8 (1)

Σχολιάστε