Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,80 KW¨ του ¨ΚΟΥΒΑΡΑ ΛΟΥΚΑ του Λουκιανού ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Αμπέλια¨ της Τ.Κ. Παρορίου του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ω3Η07ΛΗ-11Γ

Σχολιάστε