Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 498,75 KW της εταιρείας «Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ» της Δ.Κ. Μαυρονερίου του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΞΞΕ7ΛΗ-6Θ9 (1)

Σχολιάστε