Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,97ΜW¨ της εταιρείας ¨R ENERGY 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΣΠΗΘΑΡΙ Ή ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ Ή ΔΡΑΓΑΣΙΑ¨ της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΑΒ07ΛΗ-5Φ9

Σχολιάστε