Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,08698 ΜW – ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ¨ της εταιρείας ¨SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Κόνιζος – Ντάρανι¨ της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΨ6Λ7ΛΗ-ΟΣΞ

Σχολιάστε