Ξεκινά η υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για δημιουργία θέσεων εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: « ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Γ.Σ.Ε.Ε. – Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο