“Χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες”

Το Τμήμα Ποιοτ. & Φυτούγειονομικού ελεγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι μετά από ισχυρή, κατά τόπους χαλαζόπτωση που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους που έπληξε στις 15-07-2014 απαιτείται άμεσα οι καλλιέργειες να προστατευτούν με χαλκούχο σκεύασμα, ώστε να επουλωθούν σύντομα οι δημιουργηθείσες πληγές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε