ΠΕ Βοιωτίας:Έκθεση Επιθεώρησης τροποποίησης άδειας εγκατάστασης μονάδας μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ως προς τα κτιριακά

Εκθεση επιθεωρησης μονάδας Καμαρίδης

Σχολιάστε