ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης(ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΒΕΕ) σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΕΚΑ ΑΒΕΕ