ΠΕ Βοιωτίας :Έκθεση επιθεώρησης για την τροποποίηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση & έγκριση σχεδιαγραμμάτων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιριακών μονάδας μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 3982/2011.

ΕΚΘΕΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-POLYFORMA