ΠΕ Βοιωτίας: Θέμα: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 5&8 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 ( Δραστηριότητα περίπτωση άρθρου 19. 4 του Ν. 3982/2011 ) Ελαιοτριβείο Στοιχειός

ΑΥΤΟΨΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ 2016

Σχολιάστε