ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ
 

 

  

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα – Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δημήτριος Βουρδάνος  

Γεννήθηκε στην T.K. Ατταλης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων του Νομού Ευβοίας.

Σπούδασε Νομικές – Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται στο Δήμο Μεσσαπίων από το 1987 έως σήμερα και είναι Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών (2000-2014).

Εχει διατελέσει:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

– Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (1/1/2011 έως 31/8/2014).

Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (1/1/2013 έως 31/8/2014).

Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αρμοδιότητες στην Π.Ε. Εύβοιας (9/10/2013 έως 31/8/2014):

α) Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,

β) Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού,

γ) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

– Τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβ. Δημ. Εργων (11/2/2011 έως 31/12/2013).

– Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Άρσης Απαγορεύσεων Δικαιοπραξιών στη Νήσο Σκύρο (14/2/2011 – 31/12/2011).

– Μέλος του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥΝΗΠΟ) Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Εποπτεία Νήσου Σκύρου) (1/12/2013-31/8/2014).

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

– Νομαρχιακός Σύμβουλος (1/1/2003 – 31/12/2010).

Αναπληρωτής Νομάρχης (1/1/2009 – 31/12/2010).

Αντινομάρχης (1/7/2008 – 31/12/2010).

Αντινομάρχης αρμόδιος για θέματα Δ/νσης Διοίκησης & Οργάνωσης, Δ/νσης Πολιτικών Δικαιωμάτων & Προστασίας Πολίτη, Δ/νσης Οικονομικού, Δ/νσης ΚΕΠ, Δ/νσης Πληροφορικής (1/7/2008 – 31/12/2010).

– Πρόεδρος της 6ης Ν.Ε. (Οικονομικής Επιτροπής) (5/1/2009 – 31/12/2010).

– Αναπληρωτής Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας (1/1/2009 – 31/12/2010).

– Αναπληρωτής Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.) Ν. Ευβοίας (16/3/2009 – 31/12/2010).

– Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Άρσης Απαγορεύσεων Δικαιοπραξιών στη Νήσο Σκύρο (1/1/2009 – 31/12/2010). 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

Επίτιμος Πρόεδρος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Ευβοίας.

– Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ευβοίας (1994-2014).

– Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. Ευβοίας (1990-1994).

– Αιρετό Μέλος (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών – Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) (2002-2004).

– Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.) Ν. Ευβοίας (εκπρόσωπος ΠΟΕ-ΟΤΑ) (2002-2006).

– Αντιπρόσωπος ΠΟΕ – ΟΤΑ (1990-2013)

– Μέλος Επιτροπής Ν.Ευβοίας για θέματα Ασφαλισμένων ΟΓΑ (2000-2002).

Το 2001 εξέδωσε βιβλίο τον «ΟΔΗΓΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» για τους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σχολιάστε