Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσσός – Ασπρόπυργος

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση κατασκευής του έργου, με τίτλο: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσσός – Ασπρόπυργος”.

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2.000.000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 22/12/2022
Ημ/νία λήξης: 17/01/2023
ΑΔΑ: 9Μ6Θ7ΛΗ-ΤΙ4
Αρ. Πρωτ.: 288821

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, Ταχ. Δ/νση: ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Πληροφορίες: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428, email: p.vonortas@pste.gov.gr

Αρχεία διαγωνισμού:

Περίληψη Διακήρυξης – Διακήρυξη

espd-request

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Επιστροφή στην σελίδα Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας