Ανακοίνωση υπ’ αριθµ. ΣΟΧ2/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Σχολιάστε