Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2002/Φ14/185/7/3-9-2009 άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα από «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε «AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «AKFA Ι.Κ.Ε.» και λόγω μεταβολής του μηχανολογικού εξοπλισμού

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2002/Φ14/185/7/3-9-2009 άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα από «ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε «AKFA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «AKFA Ι.Κ.Ε.» και λόγω μεταβολής του μηχανολογικού εξοπλισμού Θέση : ‘Όρμος Βαθέος’ Δ.Κ. Βαθέος Δ.Ε.: Αυλίδος Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)

 

Πληροφορίες: Δ. Μανώλης – Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ:   2221-3-53402-3     Fax: 2221353451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε